NOVASKAYA SAMOYEDS

Novaskaya Alexandra Rose
"Michsa"
DOB: 28 March 2000
Sire: Ch. Novaskaya Moonlite Shadow
Dam: Novaskaya English Rose
Breeder: Emily D. Moody
Owners: Emily D. Moody & Avis Haffenden