NOVASKAYA SAMOYEDS

   

Novaskaya Rose of Porosha
"Yana"
8 June 2003   9 September 2003
Sire: Ch. Porosha's White Knight
"Chudo"
Dam: Novaskaya Moonlite Rose
"Sheba"
Breeder: Emily D. Moody
Owners: Emily D. Moody & Sandy Phifer