NOVASKAYA SAMOYEDS

Eng. Ch. Novaskaya Xmas Star Lafay
"Shanta"
DOB: 12-25-1989
Sire: Ch. Novaskaya Imry Lafay
Dam: Novaskaya Silva Staranna
Owner: Emily D. Moody & W. Collier
   
 
Handler: Emily D. Moody