NOVASKAYA SAMOYEDS

Sw Ch. Novaskaya Silva Saphire
DOB: 10-22-1986
Sire: Ch. Karazoe Snow Warrior
Dam: Novaskaya Silva Anastasia
Owned by Gunilla Karlstrom