NOVASKAYA SAMOYEDS

Irish, Can., Am. & Int Ch. Novaskaya Modesty Blaze of Ostyak
"Zoey"
DOB: 03-08-1986
Sire: Eng. Ch. Zamoyski Lucky Star of Ostyak
Dam: Novaskaya Charity Blaze
Owner: Emily D. Moody & Tina Drake