NOVASKAYA SAMOYEDS

Int. & World Ch. Novaskaya Mikhail Lafay
DOB: 07-11-1989
Sire: Novaskaya Sunsolo Lafay
Dam: Novaskaya Honesty Blaze
Owner: Mr. A. Choya