NOVASKAYA SAMOYEDS

Am. & SKC Ch. Icezones Moonlite Artemis (UK Import)
"Jennie"
DOB: 08-06-1983
Sire: Eng. Ch. Novaskaya Royal Rebel
Dam: Novaskaya Silva Starry
Owned & Handled by: Betty Moody