NOVASKAYA SAMOYEDS

Am. Ch. Novaskaya British Sterling (U.K. Import)
"Brit"
DOB: 09-18-1988
Sire: Eng. Ch. Zamoyski Lucky Star of Ostyak
Dam: Novaskaya Silva Staranna
Owner: Andy & Carol Hjort
Handler: Carol Hjort